Ruostumattoman teräksen hitsaaminen MIG-hitsauksella

Ruostumattoman teräksen hitsaaminen MIG-hitsauksella vaatii tiettyjä taitoja ja huolellisuutta. Tässä muutamia vinkkejä:

  • Valitse oikea seoskaasu: MIG-hitsauksessa käytetään kaasua, joka suojaa hitsattavan alueen hapelta ja kosteudelta. Ruostumattoman teräksen hitsauksessa käytetään tyypillisesti argonina sekä hiilidioksidia tai heliumia.
  • Valitse oikea hitsauslanka: Ruostumattomalle teräkselle tarkoitetut hitsauslangat ovat yleensä aina austeniittisia, kuten esimerkiksi 308L. Austeniittinen lanka varmistaa sen, että hitsin mekaaniset ominaisuudet säilyvät korkeina.
  • Puhdista hitsausalue: Ruostumattoman teräksen hitsaus vaatii huolellisen puhdistuksen ennen hitsaamista. Puhdista hitsausalue huolellisesti esimerkiksi asetoni- tai alkoholipohjaisella puhdistusaineella.
  • Valitse oikea hitsausvirta: Hitsausvirran tulee olla sopiva hitsattavan teräksen paksuudelle. Liian suuri hitsausvirta voi aiheuttaa vääristymiä ja liiallista lämpöä, kun taas liian pieni hitsausvirta voi johtaa huonoon hitsin laatuun.
  • Käytä sopivaa hitsaustekniikkaa: tasainen etenemisnopeus ja oikea hitsauskulma. Tämä auttaa varmistamaan hyvän hitsin laadun ja vähentää riskiä hitsin halkeilulle tai vääristymiselle.
  • Jälkikäsittely: Ruostumattoman teräksen hitsauksen jälkeen on tärkeää suorittaa jälkikäsittely, kuten esimerkiksi hionta, poistamaan mahdolliset hitsin epätasaisuudet ja varmistamaan, että hitsi on tasainen ja sileä.