Hitsauksen esilämmitys

Hitsaaminen on prosessi, jolla kahden tai useamman metallikappaleen liitokset muodostetaan sulattamalla ja yhdistämällä ne toisiinsa. Hitsausmenetelmästä riippuen liitoksen laatu ja kestävyys voivat vaihdella. Yksi tekijä, joka vaikuttaa hitsaussauman laatuun, on esilämmitys. Esilämmitys tarkoittaa työkappaleen lämmittämistä ennen varsinaista hitsausta. Esilämmityksen tarkoituksena on vähentää lämpöjännityksiä ja parantaa hitsaussauman mekaanisia ominaisuuksia. Esilämmitys auttaa …

Lue lisää

Ohuiden materiaalien hitsaaminen

Ohuiden materiaalien hitsaaminen on tärkeä prosessi, joka mahdollistaa erilaisten tuotteiden ja rakenteiden valmistamisen. Ohutlevyjen hitsaus on yleinen menetelmä metallien ja muiden materiaalien yhdistämiseksi ja siten luodaan monimutkaisia rakenteita, kuten autoja, lentokoneita, laivoja, putkistoja ja monia muita tuotteita. Ohuiden materiaalien hitsauksessa on erityisiä haasteita verrattuna paksumpien materiaalien hitsaukseen. Ohutlevyjen heikko jäykkyys …

Lue lisää

Pulssihitsaus

Pulssihitsaus on yksi modernin hitsaustekniikan kehityksen uusimmista saavutuksista. Hitsaaminen pulssitekniikalla mahdollistaa hitsauksen suorittamisen entistä tarkemmin ja hallitummin. Pulssihitsausta käytetään laajalti teollisuudessa, erityisesti sellaisissa sovelluksissa, joissa vaaditaan korkeaa tarkkuutta ja toistettavuutta. Pulssihitsauksen periaate perustuu sähkövirran nopeaan syöttöön ja katkaisemiseen hitsauksen aikana. Tämä saa aikaan hitsauslangan sulamisen pieniksi pisaroiksi, joita sitten siirretään …

Lue lisää

Hitsauspuikkojen varastointi ja uudelleenkuivaus

Hitsauspuikkojen säilytys on tärkeää niiden käyttöiän ja tehokkuuden kannalta. Hitsauspuikot tulisi säilyttää kuivassa paikassa, sillä kosteus voi vahingoittaa niitä. Paras säilytyspaikka on lämpötilaltaan ja kosteudeltaan vakaa tila. Hitsauspuikot voidaan säilyttää myös säilytysuunissa, sillä tämä estää kosteuden pääsyn niihin. Säilytysuunissa säilytys estää myös hitsauspuikkojen vaurioitumisen esimerkiksi kolhuilta. Kannattaa ottaa huomioon että …

Lue lisää

Valuraudan hitsaaminen

Valuraudan hitsaaminen TIG-menetelmällä Valuraudan hitsaaminen alumiinipronssilla voi olla tehokas tapa saada luotettava ja kestävä hitsi. Tällä menetelmällä valuraudan hauraus ja herkkyys lämpötilavaihteluille voidaan minimoida, samalla kun alumiinipronssin lisäaine auttaa parantamaan hitsin kestävyyttä ja lujuutta. Tig-hitsaus on yleensä tarkka ja hallittu hitsaustekniikka, joka soveltuu hyvin valuraudan hitsaamiseen. Tig-hitsausta käytetään yleisesti sovelluksissa, …

Lue lisää

Hitsausasennot

Hitsaus on metallien yhdistämismenetelmä, jota käytetään laajalti teollisuudessa ja rakentamisessa. Hitsaaminen on tärkeä osa monia tuotantoprosesseja, ja sen käyttö on yleistynyt nopeasti viime vuosina. Tässä artikkelissa käsitellään hitsausasentoja ja niiden merkitystä hitsaustyössä. Hitsausasennot ovat määriteltyjä asentoja, joissa hitsaus suoritetaan. Niitä käytetään yleisesti hitsauksen standardointiin. Hitsaajan tulee noudattaa tiettyjä ohjeita ja …

Lue lisää

Puikkohitsaauksen perusteet

Puikkohitsaus on yksi vanhimmista hitsausmenetelmistä, jota käytetään yhä laajalti eri teollisuudenaloilla. Menetelmä on suhteellisen yksinkertainen ja edullinen verrattuna muihin hitsausmenetelmiin, mikä tekee siitä suositun. Puikkohitsaus soveltuu hyvin eri materiaalien hitsaamiseen, kuten teräkseen, ruostumattomaan teräkseen, alumiiniin, kupariin ja nikkeliin. Menetelmää käytetään yleisesti esimerkiksi autoteollisuudessa, putkistojen ja säiliöiden valmistuksessa, korjaustöissä sekä kaivosteollisuudessa. …

Lue lisää

Mitä eroa on MIG ja MAG hitsauksella?

Hitsaaminen on tekniikka, joka yhdistää metallikappaleita sulattamalla ne yhteen. Tämä prosessi on tärkeä monissa teollisuudenaloissa, kuten autoteollisuudessa, laivarakennuksessa ja rakennusteollisuudessa. Hitsauksen suorittamiseen on useita erilaisia menetelmiä, joista kaksi yleisintä ovat MIG- ja MAG-hitsaus. MIG-hitsaus on lyhenne sanoista Metal Inert Gas. Tämä menetelmä käyttää suojakaasua, joka suojaa hitsattavaa aluetta ilman happi- …

Lue lisää

Korjaushitsaus

Korjaushitsaus on prosessi, jolla vaurioituneet metallirakenteet korjataan hitsaamalla sen sijaan että ne vaihdettaisiin uusiin. Hitsaaminen on tärkeä osa monilla teollisuudenaloilla, kuten mm. rakennus-, öljynporaus- sekä autoteollisuudessa. Korjaushitsaus on erityisen tärkeässä asemassa, koska se mahdollistaa vaurioituneiden osien korjaamisen sen sijaan, että ne korvattaisiin uusilla, mikä voi olla kallista ja aikaa vievää. …

Lue lisää

MIG-hitsaaminen

Hitsaaminen on ”osien liittämistä toisiinsa käyttämällä hyväksi lämpöä ja/tai puristusta siten, että osat muodostavat jatkuvan yhteyden.” Lämmönlähteenä voidaan hitsauksessa käyttää sähkövirtaa, kitkalämpöä, liekkiä, lasersädettä tai elektronisuihkua. Hitsauksessa voidaan käyttää lisäainetta, jonka sulamislämpötila on likimain sama kuin perusaineella. Tärkein ero hitsaamisen ja juottamisen välillä on se, että juotettaessa vain juotos- eli …

Lue lisää