Vääristymien ehkäisy ja hallinta kaarihitsauksessa

Erilaiset hitsausvirheet heikentävät liitoksen kestävyyttä sekä muita ominaisuuksia ja ne voivat aiheuttaa rikkoutumisia tai pahimmillaan henkilövahinkoja. Hitsien tarkastuksella ja hitsaajien koulutuksella vähennetään hitsausvirheitä ja päästään mahdollisimman lähelle virheetöntä liitosta. Erilaisia hitsausvirheitä ovat mm. halkeamat, vajaa hitsautumissyvyys, huokoisuus sekä kuonasulkeumat.