Hitsaamisen opettelu

Vääristymien ehkäisy ja hallinta kaarihitsauksessa

Erilaiset hitsausvirheet heikentävät liitoksen kestävyyttä sekä muita ominaisuuksia ja ne voivat aiheuttaa rikkoutumisia tai pahimmillaan henkilövahinkoja. Hitsien tarkastuksella ja hitsaajien koulutuksella vähennetään hitsausvirheitä ja päästään mahdollisimman lähelle virheetöntä liitosta. Erilaisia hitsausvirheitä ovat mm. halkeamat, vajaa hitsautumissyvyys, huokoisuus sekä kuonasulkeumat.

Hitsaaminen, hitsausvaatteet & hitsaustarvikkeet

Hitsaaminen on prosessi, jossa kaksi erillistä kappaletta muodostaa kokonaan uuden kappaleen. Metallia hitsatessa on lämpö se tekijä, joka sulattaa nämä kappaleet yhteen. Lämpö voidaan tuottaa joko käyttämällä sähköä, kitkaa, liekkiä tai elektronisuihkua. Hitsausvaatteiden ja suojainten tehtävänä on suojata hitsaajaa hitsauskipinöiltä, lämpösäteilyltä, lyhytaikaiselta liekkikosketukselta sekä valokaaren… Lue lisää »Hitsaaminen, hitsausvaatteet & hitsaustarvikkeet