Juottaminen

Juottamisessa liitetään kappaleita yhteen sulattamalla perusainetta matalammassa lämpötilassa sulavaa juotetta. Varsinaista seostumista ei näin ollen tapahdu. Tämä mahdollistaa sen, että vaikeitakin perusaineita voidaan liittää keskenään. Tärkeää juottamisessa on noudattaa juotteen työlämpötilaa, joka tavallisesti on solidus- ja likviduspisteen välillä. Liian matala työlämpötila aiheuttaa puutteellisen kosketuksen juotteen ja liitettävien kappaleiden välillä. Liian korkea työlämpötila taas saattaa aiheuttaa jonkin komponentin höyrystymisen.

Hopeajuotteet

Hopeajuotteet ovat yleiskäyttöisiä juotteita joita voidaan käyttää useiden metallien juottamiseen kuten teräs, ruostumaton teräs, kupari, messinki jne. Jatkuva käyttölämpötila näille juotteille on maksimissaan noin 200 °C. Ruostumattomia teräksiä juotettaessa, joiden käyttöympäristössä on kosteutta, suositellaan käytettäväksi sinkkivapaita juotteita (Ag60Sn/1) tai juotteita joihin on lisätty nikkeliä. Hopeajuotteita on saatavilla useissa eri tuotemuodoissa; puikot, juoksutteella päällystetyt puikot, langat, nauhat, jauheet ja pastat. Lisäksi tuotteita saa juotosrenkaina sekä esivalmistettuina tuotteina langasta tai nauhasta tehtynä. Katso kadmiumvapaat juotteet.

Hopeajuotteet – kolmimetallit

Kolmikerrosnauhoissa keskellä oleva kuparikerros pienentää jännityksiä joita aiheutuu eri osien erilaisesta lämpölaajenemisesta. Hopea-kupari-hopeakerroksien paksuussuhteita on saatvilla esimerkiksi 1:2:1, 1:6:1 sekä 1:1:1. Näistä 1:2:1 on yleisin. Useimmiten kolmikerrosnauhoja kuparikerroksella käytetään suurempien karbidipalojen juottamiseen teräkseen.

Hopeajuotteet – erikoiskohteet

Hopeajuotteet erikoiskohteisiin on lisätty muita aineita, esimerkiksi Nikkeliä (Ni), helpottavat vaikeasti hitsattavien metallien juottamista (mm. ruostumaton teräs, työkaluteräs, wolframkarbidit, nikkeli sekä nikkelipohjaiset metallit jne.) sekä parantavat korroosionkestoa. Mangaani (Mn) helpottaa karbidien juottamista. Ilman kuparia (Cu) olevat juotteet kestävät ammoniakkirasitusta. Ilman sinkkiä (Zn) olevat juotteet soveltuvat uunijuottamiseen sekä soveltuvat ruostumattomien terästen juotoksiin kosteissa olosuhteissa. Indiumia (In) sisältävät juotteet soveltuvat kohteisiin jotka titaaninitridipinnoitetaan (TiN) jälkikäteen, esimerkiksi lastuavan työstön työkalut ja poranterät.

Fosforikuparijuotteet / Messinkijuotteet

Fosforikuparijuotteita voi käyttää kuparin juottamiseen ilman juoksutetta ja niitä saa myös hopealla seostettuna. Juoksutetta tulee käyttää messinkiä sekä pronssia juotettaessa. Jatkuva käyttölämpötila näille tuotteille on noin 200 °C. Korroosionkesto on hyvä, paitsi jos liitos joutuu rikkihapon vaikutuksen alaiseksi varsinkin korkeimmissa lämpötiloissa. Fosforikuparijuotteita ei tulisi käyttää rautapitoisten, nikkelipohjaisten tai kupari-nikkeli seosten joissa yli 10% nikkeliä juottamiseen. Fosforikuparijuotteet on saatavilla puikkoina, lankoina, nauhoina sekä esivalmisteltuina juotekappaleina. Yleisimpiä ovat Ag2CuP ja Ag5CuP.

Alumiinijuote

Alumiinijuotteella on mahdollista pinnoittaa sekä pehmytjuottaa sekä ilma juoksutetta että juoksutteen kanssa. Tuotteella voidaan juottaa myös alumiini-kupariliitoksia (juoksute vaaditaan).