Hitsaaminen, hitsausvaatteet & hitsaustarvikkeet

Hitsaaminen on prosessi, jossa kaksi erillistä kappaletta muodostaa kokonaan uuden kappaleen. Metallia hitsatessa on lämpö se tekijä, joka sulattaa nämä kappaleet yhteen. Lämpö voidaan tuottaa joko käyttämällä sähköä, kitkaa, liekkiä tai elektronisuihkua. Hitsausvaatteiden ja suojainten tehtävänä on suojata hitsaajaa hitsauskipinöiltä, lämpösäteilyltä, lyhytaikaiselta liekkikosketukselta sekä valokaaren aiheuttamalta UV-säteilyltä.

Kaarihitsaus on ehkä tunnetuin menetelmä ja yleisimmin se yhdistetään ensimmäisenä hitsaamiseen, kun puhutaan hitsausprosessista. Kaarihitsauksessa tarvittava lämpö tuotetaan käyttämällä sähkövirtaa, joka muodostaa kuuman valokaaren. Valokaaren ja suojakaasun lisäksi prosessissa käytetään hitsauslisäainetta. Valokaari syntyy, kun kahden elektrodien välillä oleva sähkökenttä kohoaa niin isoksi, että sähkövirta purkautuu sähköä heikosti johtavan materiaalin läpi, esim. ilman. Valokaari voi sytyttää palamaan kaasuja ja hiukkasia ja sulattaa materiaaleja. Valokaarta käytetään hitsauksessa riittävän lämpötilan muodostamiseen ja samaan aikaan valokaari suojataan käyttämällä soveltuvaa suojakaasua.

Nämä eri komponentit muodostavat hitsisulan, jonka avulla kappaleet liitetään yhteen. Hitsauslisäaine on teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlainen kuin hitsattava perusaine. Juottaminen eroaa hitsauksesta siten, ettei perusaine sula vaan ainoastaan siinä käytettävä juotosaine. Yleisimmät kaarihitausprosessit ovat puikkohitsaus, MIG & MAG-hitsaus, täytelankahitsaus, jauhekaarihitsaus, TIG- sekä plasmahitsaus.

Kaarihitsaus soveltuu uusien kappaleiden valmistukseen, erilaisten vaurioiden korjaukseen tai kappaleiden pinnoituksiin. Korjaushitsauksessa tyypillisiä kohteita ovat repeytymien, halkeaminen tai erilaisten valuvikojen korjaaminen. Kaarihitsaus soveltuu erilaisille materiaaleille, esimerkiksi: alumiinin hitsaamiseen, teräksille sekä ruostumattoman teräksen hitsaamiseen. Joidenkin materiaalien hitsaaminen vaatii erityisvalmisteluita ennen kuin hitsaaminen voidaan suorittaa. Yksi tällainen materiaali on titaani, joka hapettuu helposti. Myös erilaisten valurautojen hitsaaminen vaatii esivalmisteluita ja oikeaa tekniikkaa.

Hitsauskoneen valinta


Laadukas hitsauskone on sekä pitkäikäinen ja usein myös huomattava hankinta yritykselle. Hitsauskoneen ominaisuuksien ja tarpeiden vertailuun on hyvä käyttää aikaa sillä yrityksen tuottavuus nousevat sopivilla hitsaustarvikkeilla ja hitsauskoneilla uusille tasoille.

Aluksi kannattaa miettiä mihin tarkoitukseen ja millaisia hitsausprosesseja hitsauskoneelta vaaditaan. Eri konemalleja voidaan rajata helpommin, kun etukäteen tiedetään pääasiassa käytettävät hitsausprosessit sekä hitsattavat materiaalit. Virtalähteen teho määräytyy hitsattavan materiaalin paksuuden ja hitsien pituuden mukaan. Jos MIG-hitsataan alumiinia, on pulssihitsauskone ainoa vaihtoehto. Alumiinin TIG-hitsaus vaatii aina AC/DC-hitsauskoneen.

Hitsauskonetta valittaessa on syytä muistaa se, että mitä laadukkaampi hitsauskone on, sitä paremmat ovat sen kaariominaisuudet. Laadukas ja roiskeeton valokaari takaa sen, että saumojen jälkikäsittelyyn ja korjaamiseen ei kulu turhaa aikaa. Hitsauskoneen toimivuus ja luotettavuus ovat luonnollisesti aina tärkeitä ominaisuuksia koska silloin käyttäjän aika ei kulu virtalähteen ylimääräisiin korjauksiin tai varaosien tilailuun. Koneen koko, liikuteltavuus ja sijainti missä hitsataan vaikuttavat myös hitsauskoneen valintaan.

Suojaimet

Hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai polttoleikkauksessa on käyttäjän suojauduttava kipinöiltä, syttymiseltä, UV-säteilyltä, kirkkaalta valolta, lentäviltä siruilta sekä valokaaren aiheuttamalta vaaralta, melulta sekä ilmassa olevilta epäpuhtauksilta. Näiden vaarojen takia on työntekijän käytettävä kyseisiltä vaaraoilta suojaavia henkilösuojaimia sekä soveltuvia hitsausvaatteita. Hitsauksessa, plasmaleikkaamisessa sekä polttoleikkauksessa tarvittuja suojaimia ovat mm. hitsausmaski, suojalasit, visiirit, hitsauskäsineet, hitsausvaatteet ja hitsaukseen sopivat turvakengät. Epäpuhtauksia hengitysilmassa kyetään vähentämään tehokkaalla ilmastoinnilla sekä hitsauskaasuimurilla. Hitsauskaasuimurilla on kuitenkin rajallinen toiminta-alue, joten sen vuoksi esim. hitsausmaskiin yhdistetty puhallinlaitteella varustettu hengityksensuojain on oivallinen lisäsuoja.

Hitsauksessa muodostuvat huurut sisältävät pieniä hiukkasia, jotka kykenevät tunkeutumaan keuhkoihin. Muita hitsauksessa haitallisia hitsauskaasuja, ovat mm. typen oksideja sekä otsonia. Huomioitavaa on, että esim. säiliössä, on hengityksensuojaimena käytettävä aina soveltuvia motorisoitua paineilmalaitetta, koska erilaisten kaasujen pitoisuudet ovat yleensä erittäin suuret ja happipitoisuusvähäistä. Paineilmalaitteeksi tulee pääasiassa valita paineilmaletkulaite, joka tuottaa tarvittavan määrän ilmaa työtehtävän keston ajan. Paineilmaletkulaitteen muita hyötyjä on se, ettei erillistä puhallinta tarvitse kantaa mukana. Melu uhkaa myös hitsaajaa ja siksi onkin syytä käyttää kuulosuojaimia tai korvatulppia. Parhaimman suojaustason takaa puhtaat ja ehjät suojaimet ja vaatteet. Hitsauksen aikana suojaimet ja vaatteet likaantuvat helposti. Tästä syystä kaikki suojaimet on pidettävä puhtaana mahdollisuuden mukaan ja tarkastettava niiden kunto ennen käyttöä.

Hitsausvaatteet

Hitsaaja kohtaa työssään erilaisia terveysriskejä sekä vaaroja. Koska hitsatessa käytetään pääasiassa lämpöä, voivat kuumat kappaleet aiheuttaa vakavia palovammoja. Hitsauspaikalla lentää usein kipinöitä, joilta on syytä suojautua niin mukavuuden kuin turvallisuudenkin vuoksi. Valokaari synnyttää kirkkaan valon, joka aiheuttaa UV-säteilyä. Tapaturmia voidaan ehkäistä noudattamalla huolellisuutta sekä työturvallisuusmääräyksiä.

Hitsausvaatteiden tehtävänä on suojata käyttäjää hitsauskipinöiltä, lämpösäteilyltä, lyhytaikaiselta liekkikosketukselta sekä valokaaren aiheuttamalta UV-säteilyltä. Hitsaajan suojavaatteet tulee täyttää standardin EN ISO 11611 mukaiset asetukset. Helpoin tapa suojautua kuumuudelta on käyttää joko nahkaisia hitsaajan vaateita tai soveltuvia hitsaajan haalareita. Hitsaajan muihin varusteisiin kuuluu myös laadukas hitsausmaski, hitsaajan käsineet, hitsaajan jalkineet, korvatulpat sekä hitsaajan esiliina.

Hitsausvaatteet ja suojausluokka valitaan pääasiassa hitsausmenetelmän mukaan. Hitsausvaatteet voidaan jakaa joko yksi- tai kaksiosaisiin hitsaajan vaateisiin. Näiden lisäksi hitsaaja voi käyttää tarpeen mukaan myös eriasia hitsaajalle tarkoitettuja lisäsuojia, kuten esimerkiksi hitsaajan esiliinaa, hitsaajan huppua tai hitsaajan lakkia (esim. hitsaajan suikka), erilaisia hitsaajan nahkaisia hihasuojuojia sekä hitsaajan säärystimiä.

Hitsaustarvikkeet & varusteet

  • Hitsausmagneetit
  • Kuonahakut
  • Puikonpitimet & puikkokaapelit
  • Maadoituspuristimet & kaapelit
  • Erilaiset hitsauskemikaalit
  • Erilaiset hitsausmitat
  • Hitsauspihdit
  • Hiilitalttausvälineet
  • Kaapeli- ja koneliittimet
  • Teräs- ja rosteriharjat

Linkkejä: